اینترنت یاب

تصاویر | شغل این زن ایرانی گرفتن سم از خطرناک‌ترین عقرب‌ها و مارهاست

آنها هرقدر هم مراقب باشند، باز خطر گزیدگی‌ تهدیدشان می‌کند. اما میان خانم‌هایی که با دیدن حشرات و حیوانات موذی جیغ بنفش می‌کشند، تیمورزاده یک شیرزن است.

دیدگاهتان را بنویسید